Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3615/04-12-2017 απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ.70.

You May Also Like