Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 156436/Ε2/16-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με την οποία παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης έως τις 23/11/2020 και ώρα 15:00.

You May Also Like