Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμης εκπαιδευτικού

Διαβάστε την υπ’ αρ. 376/06-02-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμης εκπαιδευτικού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 03/06-02-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like