Συνέχιση διαδικασίας μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Διαβάστε το υπ’ αρ. πρωτ. 111659/Ε4/9-7-2019 έγγραφο ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη συνέχιση διαδικασίας υποβολλής αιτήσεων μετάθεσης για ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου και Υποβολής Αιτήσεων του ΥΠΠΕΘ (https://teachers.minedu.gov.gr) από Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.

Τέλος μπορείτε να δείτε τον ανακοινοποιημένο τελικό πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΣΥ για τις μεταθέσεις

You May Also Like