Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος Δημοτικών Σχολείων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 70279/Δ2/03-5-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τον προγραμματισμό λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

You May Also Like