Οδηγίες για Edupass

Διαβάστε την υπ’ αρ. 140791/ΓΔ4/03-11-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης EDUPASS, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 126523/ΓΔ4/07-10-2021 σχετική εγκύκλιο, η οποία βασίστηκε στην υπ’ αρ. 124068/ΓΔ4/01-10-2021 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 4558/τ. Β΄/01-10-2021).

You May Also Like