Καθορισμός ομάδων σχολείων και όμορων ομάδων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 693/24-04-2024 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία καθορίζονται οι ομάδες σχολείων και οι όμορες ομάδας των σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Λευκάδας

You May Also Like