Προγραμματισμός αδειών εισόδου σε σχολικές μονάδες

Διαβάστε το υπ’ αρ. 100511/Δ5/18-06-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ σχετικά με τον προγραμματισμό αδειών εισόδου για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

You May Also Like