Λειτουργικά κενά – Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/17-7-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, διαπιστώθηκαν:

α) τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

β) ο αριθμός των λειτουργικών υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Με την υπ’ αρ. 1971/17-7-2018 πρόσκληση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ70 από το 3ο Δ. Σχ. Λευκάδας και Δ. Σχ. Σφακιωτών, οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ11 από το Δ. Σχ. Λυγιάς και οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ60 από το 3ο Ν/γείο Λευκάδας και 4ο Ν/γείο Λευκάδας να δηλώσουν με γραπτή αίτησή τους έως την Πέμπτη 19-7-2018, αν επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι.

You May Also Like