Πρόκληση για απόσπαση σε αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 119306/Η2/13-7-2018 ανακοίνωση – πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ, όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να αποσπαστούν σε θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από 13-7-2018 έως 19-07-2018 και ώρα 14:00 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/)

Δείτε την ανακοινοποίηση στο ορθό της προκήρυξης.

You May Also Like