Συμπληρωματική ανακοίνωση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 136751/Η2/17-08-2018 πρόσκληση ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019.

You May Also Like