Κατανομή θέσεων εκπαιδευτικών στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 129064/ΓΔ5/27-07-2018 Υ.Α. σχετικά με την κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

You May Also Like