Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπ/κών από Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2380/11-09-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ86, που διατέθηκαν από την Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

You May Also Like