Ιατρικές Γνωματεύσεις για Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε το υπ’ αρ. 4225/17-09-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την αναγκαιότητα της έγκαιρης κατάθεσης των ιατρικών γνωματεύσεων προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών  πριν την ανάληψη υπηρεσίας.

You May Also Like