Αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακού τίτλου αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε ΚΕΔΔΥ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2539/21-09-2018 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας και κατάταξης σε μισθολογικό κλιμάκιο αλλά και αναγνώρισης της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60.50, τοποθετημένης στο ΚΕΔΔΥ Λευκάδας, οι οποίες στηρίχτηκαν στην υπ’ αρ. 23/21-09-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like