Οριστικοποίηση προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11

Κοινοποιείται η οριστικοποίηση των προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, σύμφωνα με την υπαριθμ. 17/11-09-2015 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Δείτε το σχετικό πίνακα

You May Also Like