Μετακίνηση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2893/15-10-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την μετακίνησ εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, η οποία στηρίχτηκε στη υπ’ αρ. 27/12-10-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like