Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2894/15-10-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 27/15-10-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like