Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες

Διαβάστε το υπ’ αρ. Γ3α/Γ.Π.οικ.86213/8-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με το οποίο κοινοποιείται επικαιροποιημένος πίνακας με τις μονάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.

You May Also Like