Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Κοινοποιούμε  έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ αναφορικά με τη διαδικασία παραίτησης εκπαιδευτικών και τη λύση υπαλληλικής σχέσης.

You May Also Like