Αδιάσπαστοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (intergrated master)

Διαβάστε το υπ’ αρ. πρωτ. 200065/Ε3/21-11-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ το οποίο γνωστοποιεί την υπ’ αρ. 174/2018 Ατομική Γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master). Συνοδευτικά μπορείτε να διαβάσετε και το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικό με το θέμα.

You May Also Like