Σχεδιασμός και υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 212004/Δ7/07-12-2018 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2018-2019.

You May Also Like