Δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ78 σε Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Διαβάστε το υπ’ αρ. 6919/10-07-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Πελοποννήσου.

You May Also Like