Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 63417/ΓΔ4/26-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

You May Also Like