Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ11, που ανήκουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας, στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας έως και 28 Ιανουαρίου 2019. 

Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την κρίση και επιλογή μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 108/17-01-2019 προκήρυξη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (Β΄/5933/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση καθώς και το Ν. 4547/2018 ενώ για το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών διαβάστε το υπ’ αρ. 5077/ΓΔ4/14-01-2019 έγγραφο ΥΠΠΕΘ. Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση και την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση.

You May Also Like