Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε υπηρεσίες και φορείς

Διαβάστε τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης για το σχολικό έτος 2020-2021:

1) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε ΣΜΕΑΕ, σε Μουσικά Σχολεία, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

2) σε υπηρεσίες και φορείς

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ορίζεται από 30-04-2020 ώρα 12:00 έως και 11-05-2020 και ώρα 12:00 ενώ για υπηρεσίες και φορείς ΥΠΑΙΘ από 30-04-2020 ώρα 12:00 έως και 07-05-2020 και ώρα 12:00

You May Also Like