Τροποποίηση ωραρίου Ν/γείου Καλάμου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 202/24-01-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τροποποίηση του ωραρίου του Νηπιαγωγείου Καλάμου, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 02/24-01-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like