Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ70 σε παράλληλη στήριξη

Διαβάστε την υπ’ αρ. 288/04-02-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 σε παράλληλη στήριξη στο Δ. Σχ. Νυδριού.

You May Also Like