Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Διαβάστε την υπ’ αρ. 13561/Η2/29-01-2019 Προκήρυξη του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού και την αίτηση που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν.

You May Also Like