Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 359/07-02-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 04/07-02-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like