Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Διαβάστε τις υπ’ αρ. πρωτ. 360/07-02-2019 και 361/07-02-2019 αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 04/07-02-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like