Τροποποίηση ωραρίου Δ. Σχ. Καλάμου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 614/28-02-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη τροποποίηση ωραρίου Δ. Σχ. Καλάμου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 05/28-02-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like