Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ 2038/30-7-2018 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων (από άλλα ΠΥΣΠΕ και εντός ΠΥΣΠΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18/30-07-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας. Επειδή εκκρεμούν υπηρεσιακές μεταβολές (νέες αιτήσεις απόσπασης, ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης, αποσπάσεις σε Κ.Υ. ΥΠΠΕΘ), εάν υπάρξουν αλλαγές στα δεδομένα με τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις, το ΠΥΣΠΕ θα επανεξετάσει τις τοποθετήσεις.

You May Also Like