Παράταση προθεσμίας εγγραφής σε Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 με το οποίο διαβιβάστηκε το έγγραφο με θέμα: “Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση“, διαβάστε το υπ’ αρ. 40269/Δ2/24-03-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την παράταση εγγραφών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Ο σύνδεσμος στον οποίο γίνεται η εγγαφή μαθητών στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο είναι: https://register.sch.gr/students/ . Οι εγγραφές θα είναι ανοικτές μέχρι τη Δευτέρα 30/03/2020.

You May Also Like