Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Διευθυντής Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. Φ.353.1/7/50723/Ε3/02-04-2019 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ, δημοσιέυτηκε στις 02/04/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το φύλλο (ΦΕΚ 1096/τ.Β΄/2019) με το οποίο αλλάζει η προθεσμία υποβολής αίτησης για τις θέσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης από δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την δημοσίευση της προκήρυξης σε ένα (01) μήνα. Σύμφωνα, λοιπόν, με την υπ’ αρ. Φ.353.1/8/51919/Ε3/03-04-2019 Υ.Α. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους έως την Παρασκευή, 19/04/2019. Με το υπ’ αρ. Φ.353.1/11/53733/E3/05-04-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, δίνεται η δυνατότητα σε όσους είχαν οριστικοποιήσει την αίτησή τους έως τις 02/04/2019 και επιθυμούν να κάνουν τροποποιήσεις σε αυτήν, να την επαναφέρουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

You May Also Like