Τοποθέτηση αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού της ΔΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2991/26-10-2020 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία τοποθετείται αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

You May Also Like