Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 -Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2018-2019

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ.6/58025/Δ1/12-04-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά τις εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 και τη λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2018-2019.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

Τέλος, την Παρασκευή 14-6-2019, ημέρα λήξης των μαθημάτων, θα χορηγηθούν οι Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών στους μαθητές.

You May Also Like