Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Π.Ε. σχολ. έτους 2012-2013

Κοινοποιούμε τις βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες του ΥΠΑΙΘΠΑ για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Δείτε το  σχετ. έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ

You May Also Like