Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης 2019-2020

Σας γνωστοποιούμε το ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο παραλάβαμε από Τμήμα Α΄Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΥΠΠΕΘ που αναφέρει τα εξής:

” Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίων αποσπάσεων, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη, 17-04-2019 και ώρα 15:00.

You May Also Like