Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ για το σχ. έτος 2012-13

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από   ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2012-2013

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 8 Ιουνίου έως 16 Ιουνίου

Προσοχή: Σύμφωνα με το υπαριθμ. 64832/Γ6/11-06-2012 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απόσπασης απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ΣΜΕΑΕ πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση σύμφωνα με την εγκύκλιο της Δ/νσης Ει δικής Αγωγής.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο και το έντυπο αίτησης:

εγκύκλιος αποσπάσεων έντυπο αίτησης

You May Also Like