Πρόσκληση 39 εκπ/κών κλ. ΠΕ60 για μόνιμο διορισμό

Διαβάστε την υπ’ αρ. 66704/Ε1/24-04-2019 πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ για 39 εκπαιδευτικούς, εγγεγραμμένους στον πίνακα επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ έτους 2008 (αριθμ.3Π/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ) κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/29-1-2019τ.Α ́)

You May Also Like