Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Διαβάστε τις υπ’ αρ. 2761/13-10-2020, 2764/13-10-2020 και 2762/23-10-2020 αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών, η οποίες στηρίχτηκαν στην υπ’ αρ. 22/18-10-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like