Πρόσκληση υποψηφίων εκπ/κών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών για διορισμό

Διαβάστε την υπ΄αρ. 66907/Ε1/25-04-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)

You May Also Like