Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Διαβάστε το υπ’ αρ. 74225/Δ1/13-05-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τις ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 και τον προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

You May Also Like