Καθορισμός εκλογικών τμημάτων

Διαβάστε την υπ’ αρ. οικ. 37711/5629/4-5-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας σχετικά με τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων ενόψει των Ευροεκλογών και περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

You May Also Like