Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1527/30-05-2019 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μόνιμου εκπαιδευτικού, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 10/29-05-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like