Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών για πρόσληψη μονίμων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Διαβάστε το υπ’ αρ. 85194/Ε1/29-05-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με διευκρινίσεις επί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 13 & 14 /τ. ΑΣΕΠ/25-4-2019).

You May Also Like