Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Συμβούλων – Συντονιστών Εκπ/σης σε καταστήματα κράτησης

Διαβάστε την υπ’ αρ. Κ1/89256/04-06-2019 συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΕΘ για πλήρωση θέσεων Συμβούλων – Συντονιστών Εκπ/σης σε καταστήματα κράτησης.

You May Also Like