Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη νεοδιόριστης εκπ/κού κλ. ΠΕ05

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1909/17-07-2019 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ05 και την υπ’ αρ. 1910/17-07-2019 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη της νεοδιόριστης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ05, που στηρίχτηκαν στην υπ’ αρ. 13/17-07-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like