Υποβολή νέων αιτήσεων, δυνατότητα τροποποίησης και ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 116124/Ε2/18-07-2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη δυνατότητα που δίνεται στους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν νέες αιτήσεις απόσπασης και να τροποποιήσουν προτιμήσεις ή να ανακαλέσουν αιτήσεις απόσπασης που έχουν ήδη υποβληθεί.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αφού συνδεθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr) από Πέμπτη 18-07-2019 έως και Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15:00.

You May Also Like